top of page
Home > Media > In de media > Trouw

Trouw

Ik ben geïnterviewd naar aanleiding van nieuw wetenschappelijk onderzoek dat beschikbaar is gekomen, over langetermijngevolgen van vroeggeboorte. Samen met meerdere prematuur geborenen heb ik hieraan meegewerkt.

De belangrijkste onderzoeksvraag: ‘Hoe kunnen we de zorg voor te vroeg geborenen verbeteren?’ En wat kunnen onderzoekers leren van ervaringsdeskundigen.

Dit artikel raakt aan een etische discussie waar we over in gesprek moeten blijven.

Dit interview is totaliteit te lezen als je abonnee bent.
Bron foto: Boudewijn Bollmann.
bottom of page