top of page
Met Lisette Jansen.jpeg

Gastles samen met
een onderzoeker

27-06-23

Bij de Opvoed Poli in Den-Haag gaven ik en Lisette een gastles onder meer aan psychologen, orthopedagogen en creatief therapeuten. Lisette is psycholoog en in april gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het onderwerp: ‘Vroeggeboorte, resultaat op de lange termijn: hoe een vroege start invloed heeft op schoolgaande kinderen.’

De statistieken over het IQ lijken aan te geven dat het over het algemeen goed gaat met deze kinderen. Toch komt er ook uit naar voren dat 40% een ernstige beperking heeft in het neurologisch, motorisch, cognitief en/of gedragsdomein. Daarbij zien zowel ouders als leerkrachten veel uitval bij deze specifieke groep kinderen. Hoe kan dat?
 

Lisette deelde haar kennis en ik mijn ervaring. Samen gaven we antwoorden op de volgende vragen: Wat zijn langetermijngevolgen? Hoe herken je ze? Wat kunnen we leren van nieuwe onderzoeken? Wat betekent het om te vroeg geboren te zijn? Hoe begeleid je deze doelgroep en waar is behoefte aan?


Het was een fijne wisselwerking, voor ons beide voelde het goed en ook de toehoorders vonden het fijn.

bottom of page