top of page

Jaarlijks worden bijna 12.000 baby’s te vroeg geboren na een zwangerschap van minder dan 37 weken. Dit is ruim 7% van alle jaarlijks geboren baby’s in Nederland. Wereldwijd is dat ongeveer 1 op de 10. Een vroeggeboorte kan gezondheidsgevolgen hebben. In het algemeen geldt dat hoe eerder het kindje ter wereld komt, hoe groter de gevolgen kunnen zijn. Zelfs nog op volwassen leeftijd kunnen deze ontstaan.  Vroeggeboorte heeft ook impact op de ouders en familieleden.

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar langetermijngevolgen. Met twee doctors heb ik mogen samenwerken. Hun onderzoeken licht ik hieronder toe.

Sabrina Twilhaar is in 2019 gepromoveerd tot doctor in de neuropsychologie.

Zij heeft aangetoond dat prematuur geborenen grotere kans hebben op problemen op latere leeftijd.

 

Haar onderzoek heeft laten zien dat het IQ van prematuren gemiddeld 13 punten lager is. Dat betekent dat prematuur geboren kinderen meer moeite hebben om mee te komen op school.

 

Zeer prematuur geboren kinderen hebben vaker emotionele problemen.

Lisette Jansen is psycholoog en begin 2023 gepromoveerd aan de universiteit Leiden op het proefschrift: Preterm birth, long-term outcome:

How an early start affects school-age children.

 

In haar aanbeveling schrijft ze:
Investeer in het verlengen van de follow-up naar minimaal adolescentie en een goed opgeleid personeel om deze groep kinderen

in kaart te brengen.

 

Daarnaast zou de follow-up uitgebreid moeten worden met aanvullende metingen en/of kwalitatief onderzoek, om een goed beeld te kunnen vormen van hun dagelijks functioneren.

Ze was gastspreker op ons symposium.
Foto met Sabrina Twilhaar en ik.
Wij gaven samen een gastles.
Foto met Lisette Jansen en ik.
bottom of page